Eğitim Modeli

BLOOM'S TAXONOMY

” Dünyada herhangi bir kişi neyi öğrenebilirse, hemen hemen herkes eğer uygun öğrenme koşulları sağlanırsa aynı şeyi öğrenebilir.”

Benjamin Bloom
Screenshot 8
154c56 bec16312acfc4fd1a837a9df0da84c9c mv2

Bloom Taksonomisi

taksonomi

Bloom Taksonomisinin tam öğrenme modeli bilişsel öğrenme modelinden esinlenerek hazırlanmıştır. Taksonomi yunaca ” Taksis” düzenleme ve ” Nomos” yasa sözcüklerinden türetilmiştir. İlk olarak 1956 yılında Chiago Üniversitesi profesörlerinden, Benjamin Bloom’un ” Eğitsel Hedeflerin Taksonomisi” olarak açıkladığı çalışma uzun yıllar eğitim sisteminde öğrencilerin algı ve öğrenme yapılarını geliştirerek üst düzeye çıkarılmak üzere yararlanılmıştır.Bloom modelini oluşturan temel yapı, öğrenciye etki eden kişisel algılama farkındalıklarını dikkate alarak öğretimin niteliğinin kontrol altına alınmasıdır.

Bu model ek çaba ve zaman ile her öğrencinin verilmek istenen bilgiye ulaşmasının mümkün olduğunu göstermektedir.

  • Öğrenci Nitelikleri
  • Öğretim Hizmetinin Niteliği
  • Öğrenme Ürünleri

Bloom taksonomisinde öğrenmenin birden fazla çeşidi olduğunu söyler ve eğitim aktivitelerinin üç alanını şöyle belirler;

  • Bilişsel taksonomi yani zihinsel aktiviteler
  • Duygusal alan yani duygusal ve tavırlardaki aktiviteler
  • Psikomotor yani fiziksel aktiviteler